top of page

Odvlhčovanie priestorov

Odvlhčovanie budov po povodni alebo vytopení si vyžaduje súčinnosť viacerých opatrení  na elimináciou škodlivých účinkov vody na stavebné materiály. Rýchle odstránenie vlhkosti znamená vyhnúť sa podmienkam pre rozvoj húb a plesní, a tým znížiť náklady na celé poškodenie.
Začať je potrebné s  analýzou technického stavu objektu, cez dezinfekciu priestorov vysúšanie a končiac opätovným zhotovením/opravou úžitkových vrstiev. Keďže  vlhkosť  je spojencom mikroorganizmov (plesne, huby), je potrebné venovať osobitnú pozornosť nevyhnutným biocídnym aktivitám.


Sušenie horúcim vzduchom Jeho podstatou je odvádzanie vlhkosti z mokrej steny cez vzduch ohrievaný ohrievačom. Sušenie horúcim vzduchom je metóda, ktorá si vyžaduje buď  to účinné vetranie alebo používanie odvlhčovačov.
 


Mikrovlnná technológia


Pri mikrovlnnom sušení používame špeciálne mikrovlnné generátory s  anténou. Z antény vychádza elektromagnetické vlnenie s frekvenciou 2,45 Ghz a pôsobí na ohrev materiálu. Konkrétne molekuly vody obsiahnutá v stavebnom materiály sa vzájomne o seba  rozkmitajú a vzniká energia kinetická a tepelná.  V našom prípade je výsledkom ohrievanie hmoty z vnútra aj zvonka spojené s odparovaním vody. Jednotlivé cykly vysušovania sa opakujú.


Kedy je metóda vhodná

 • Vysúšanie po povodniach.  Rýchle opätovné sfukčnenie využitia objektov

 • Vysúšanie po haváriách v  spojitosti s vodou  žlaby, zvody, odpady, prívod vody

 • Vysúšanie starších objektov po aplikácii hydroizolácii sa urýchli sa proces vysúšania

 • Vysúšanie drevených konštrukcíí spojitosť s odstránením húb, drevokazného hmyzu, drevomorky

 • Dezinfekčné účinky mikrovlny účinne ničia baktérie a  spóry plesne a ich  nepríjemné  pachy.

Výhody mikrovlnného vysušovania:

 • Rýchlosť vysúšania to čo mikrovlna zvládne rádovo za dni, trvá štandartne roky

 • Neinvazívna aplikácia nezasahuje do konštrukcií  nespôsobuje poškodenie omietky,

 • Proces je možné aplikovať kedykoľvek počas roka

 • časti kde je prítomná voda- vysušujú sa len

Odparovaná voda zo stavebných materiálov zvyšuje vlhkosť v interiery. Tú môžeme následne znižovať  pomocou kondenzačných vysúšačov.


Kondenzačné  vysúšače


Kondenzačné odvlhčovanie je primárne určené pre vysúšanie teplých a vlhkých interiérov. Vyžaduje si uzavreté okná, dvere.


Princíp fungovania kondenzačného vysúšača je namrazovanie a následná kondenzácia vodnej pary.
Z kondenzátora  voda odteká do zásobníku alebo priamo do externej nádrže alebo kanalizácie. Vzduch ktorý vychádza z odvlhčovača je suchý a má rádove   o 3 až 8 stupňov viac ako teplota vzduchu v okolitom priestore.  Má preto priestor na opätovné naviazanie vody. Suchý a teplý vzduch urýchľuje celkové vysychanie.  Účinnosť odvlhčovačov závisí od daného tipu stroja a  od teploty, veľkosti priestoru  a obsahu vlhkosti v konštrukciách  tím pádom aj  v priestore. Hraničné teploty na zmysluplné odvlhčovanie je cca. 10stupňov a relatívna vlhkosť 30 percent. Doba vysúšania  závisí od vlhkostného zaťaženia priestoru. Kondenzačné  vysúšanie je ekonomickejšou variantov  v porovnaní s vykurovaním a následným vetraním.

 • pomoc pri rekonštrukčných a stavebných prácach

 • včasným použitím odvlhčovačov sa môžu eliminovať  finančne náročné  sanácie po haváriách a vytopeniach

 • ochrana voči nárastu baktérií a hubových plesní

bottom of page