top of page

Vlhkosť

Zdravie na prvom mieste

Z praktického života vieme, že je jednoduchšie brániť sa ohňu, ako vode. Preto je dôležité sa brániť a zabrániť kumulovaniu nadmernému množstvu vlhkosti, teda vody v stavebných konštrukciách, ktoré užívame  či už na bývanie, alebo na prácu. Je niekoľko aspektov negatívnych dopadov na náš život v takomto prostredí. Vlhké konštrukcie sú veľmi vhodným prostredím pre  plesne, húby  a mikróby. Všetko toto negatívne vplýva na zdravie človeka, detí zvlášť. Už toto je dostatočný dôvod, aby sme tomuto problému venovali patričnú pozornosť.

Ide aj o peniaze

Z pohľadu ekonomického je potrebné si uvedomiť, že zvýšenou úrovňou vlhkosti stavebných konštrukcií sa rapídne zhoršujú ich tepelnoizolačné parametre. Na to doplácame zvýšenými výdavkami na kúrenie. Neberúc do úvahy komfort a pocitovú pohodu. Ešte jeden ekonomický aspekt. Pri zvýšenej vlhkosti dochádza aj k rýchlejšej degradácii  stavebných konštrukcii. Čím sa zvyšujú náklady na priebežnú údržbu objektov, ako aj ich samotná životnosť.

Správny postup - základ úspechu

Pred samotnou sanáciou takýchto objektov si treba uvedomiť, že najdôležitejšou vecou je identifikovať príčiny porúch, ktoré spôsobujú nadmerné zvlhčovanie objektu. K tomu slúžia výsledky prieskumu objektu z hľadiska nadmernej vlhkosti objektu. Kvantifikovať mieru zavlhčenia, chemickej  kontaminácie a podobne. Až potom je možné pristúpiť k návrhu samotných sanačných opatrení. Príčin a teda aj módov opatrení môže byť viacero. Je potrebné dôkladne objekt zdiagnostikovať a navrhnúť primerané a priliehavé opatrenia, ktoré objektu pomôžu dosiahnuť rovnovážny stav z hľadiska vlhkosti stavebnej konštrukcie.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.
 

bottom of page