top of page

Sanačné omietky

Sanačné omietkové systémy sú  v kombinácii s odstránením príčiny zavlhnutia(izolácia proti vode, injektáž) neoddeliteľnou súčasťou sanačných opatrení. Ich použitie je hlavne v spodných častiach exteriérov a interiérov a v suterénnych priestoroch budov. Sanačná omietka funguje na princípe nasiaknutia vody do hĺbky niekoľko mm. Ďalej jej štruktúra umožní odparenie vody vo forme vodnej pary. Vykryštalizované solí sa ukladajú vo voľných póroch pod povrchom omietky. Tím pádom je zabránený ich transport do povrchu omietky. Na rozdiel od bežných omietok povrch zostáva suchý a nevytvárajú sa na ňom nežiaduce výkvety. U klasických omietok môžu vytransportované soli na povrchu kryštalizovať a svojim tlakom narušiť omietku. Väčšina vykryštalizovaných solí je hygroskopická – viažu  na seba atmosferickú vlhkosť.

Návrh sanačných omietok sa môže líšiť v závislosti na stupni zavlhčenia, zasolenia miesta použitia. Systém môže byť jedno alebo viac vrství. 

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

bottom of page