top of page

Plošné membránové hydroizolácie

Výsledná izolácia zabezpečí  vrstvu dokonale odolnú proti vode. Tekuté membrány je možné použiť ako hydroizoláciu pre úplne nové konštrukcie, tak aj pre renováciu starých objektov.  Jej hlavné funkciou  je vodeodolnosť. Medzi ďalšie plusy patrí bezšvové izolovanie. To jest izolácia vyplní všetky detaily.  V závislosti od druhu izolácie môžeme počítať s vynikajúcou chemickou odolnosťou. Taktiež vynikajúce  mechanické vlastnosti ju  umožňujú aplikovať aj v náročných podmienkach. Sú realizované jedno alebo dvojzložkovými materiálmi na báze cementovej, kryštalickej,  bitumenovej ,plastom emulgované. Aplikácia je možná stierkovaním, natieraním, striekaním.  Izoláciu je možné aplikovať v interiéry alebo v  exteriéry.  Je možné izolovať vertikálne aj horizontálne konštrukcie.
 

Varianty použitia:

  • Vodorovná plošná hydroizolácia (základové dosky, balkóny, terasy, podlahy)

  • Zvislé plošné hydroizolácie z vonkajšej strany ( všetky plošné hydroizolácie aplikované na stavebné diely v kontakte s vodou)

Je realizovaná zo strany so stykom so zeminou. Zvislá izolácia zabraňuje prestupu pôdnej vlhkosti do konštrukcii. Dodatočne realizovaná izolácia by mala byť napojená na funkčnú vodorovnú  izoláciu. Musí byť vodotesná. Materiál musí odolávať  vibráciám, tlaku priľahlej zeminy.

  • Zvislé plošné hydroizolácie z interiéru (vnútorná strana pivníc, suterénnych priestorov, nádrží, bazénov)

Plošné izolácie z negatívnej strany sú realizované zo strany opačnej ako strana v kontakte s vodou. Hydroizolácia by mala byť čiastočne paropriepustná. Prepúšťa vodnú paru ale sama vlhkosť neabsorbuje. Realizuje sa za predpokladu že vonkajšia izolácia je nedostupná , finančne náročná alebo by mohla narušiť statiku budovy.

bottom of page