top of page

Injektáž

Injektáž silikónovým mikroemulzným krémom

Postup injektáží spočíva vo vytvorení  sústavy vrtov v rovine a následnom napustení injektážnym  krémom . Na dostatočné vyplnenie vrtov s dokonalou saturáciou krémom používame pneumatické tlakové zariadenie. Injektáž daným zariadením garantuje pernamentný generovaný tlak do 6 barov, čo hobby zariadenia nemôžu dosiahnúť. Konzistencia a zloženie krému má vynikajúcu schopnosť preniknúť do pórov stavebných hmôt a na ich stenách vytvára hydrofóbny (vodoodpudivý) film, ktorý zabraňuje vzlínaniu vody. Používame krém s certifikátom WTA a obsahom účinnej látky 80 percent. Póry pri tejto metóde zostávajú difúzne otvorené. Samotný materiál  je tvorený mikroemulziou vody a silán-siloxanu. Použitie je vhodné na murivo tehlové, zmiešané aj z prírodného kameňa.

Vlastnosti a výhody
 • Krémová konzistencia zaručuje spoľahlivú aplikáciu aj u starého muriva obsahujúce dutiny a trhliny. Tým nedochádza k nekontrolovanému úniku injektážneho materiálu.

 • Metóda nie je limitovaná hrúbkou muriva.

 • Vhodná je aj pre murivo s vysokým zavlhčením.

 • 100% inertný voči minerálnym materiálom v murive. Krém nepodporuje tvorbu solí a je bez prchavých zlúčenín.

 • Jedná sa o rýchle a účinné prevedenie injektáže bez narušenia prevádzky objektu.

Tlaková injektáž polyuretánovou živicou

Sanácia vysokotlakovou injektážou spočíva v injektovaní polyuretánovej živice tlakom až 1,5 – 2 Mpa. U betónových konštrukcií dosahujú tlaky aj vyššie hodnoty. Injektovaná živica reaguje – polymeruje s vlhkosťou, alebo vodou v stavebných konštrukciách a tým zväčšuje svoj objem viacnásobne. Týmto utesňuje škáry, trhliny a iné netesnosti, ktorými sa šíri vlhkosť resp. voda. Tlaková injektáž sa realizuje pomocou vysokotlakového čerpadla a pakrov osadených do navŕtaných otvorov o priemere 12-14mm. Tlakové injektáže PUR je možné prevádzať v betóne, murive tehlovom, kamennom a aj pórobetónovom.   

Vlastnosti a výhody
 • preniká aj do jemných trhlín

 • pri aplikácie expanduje a utesní trhliny a praskliny v betóne

 • riaditeľná rýchlosť aj objem vypenenia živice

 • výborná priľnavosť k vlhkým a mokrým povrchom

 • pena je pružná, znáša pohyb podkladu

 • po vypenení zachováva stály objem

 • ideálna k utesneniu pracovných škár a trhlín v betónovom ostení

 • zamedzí vzlínaniu vlhkosti z pod základov pri tehlovom i zmiešanom murive / spoľahlivo nahradí podrezanie muriva

 • utesní aj značné priesaky tlakovej vody

 • umožňuje spevňovať zeminy

Tlaková injektáž Silikáty

Injektáž je vhodná do muriva s vyšším stupňom zavlhčenia muriva. Injektážny roztok preniká pod tlakom do pórov a má dvojitý účinok hydrofobizácia pórov a zároveň zúženie kapilár. Pri danej injektáži sa vyvŕtajú vrty o priemere 12 až 18 mm v osovej vzialenosti 10 až 12,5cm. Vrty  sa osadia plastovými alebo kovovými pakrami. Murivo s väčšími dutinami, resp. trhlinami sa vyplní injektážnou maltou prostredníctvom trysky, tlak do 8 barov. Samotná injektáž infúznym roztokom prebieha pod tlakom 8-128 barov. Posledná fáza je uzavretie vrtov.

 

Vlastnosti a výhody
 • roztok s kombinovaným efektom účinku (tesniaci a odpudzujúci vodu)

 • prípravok vytvorí gél, ktorý utesní murivo proti ďalšiemu postupu zemnej vlhkosti

 • je možné vytvárať izolácie muriva zapustené pod úroveň terénu

 • vhodný do všetkých typov muriva tehly, kameň, pórobetón, betón

 • injektážny tlak 8-128 barov.

Injektáž cementová

 • Výplňový a konsolidačný efekt na  murivo

 • Aplikácia pomocou šnekových a peristatických púmp

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

bottom of page