top of page

Air izolácia

Izolačný systém tvarovými plastovými fóliami je sústava nových stavebných prvkov navezujúcich na najstarší spôsob izolácie v histórii stavebníctva – odvlhčenie vzduchovou medzerou. Je to systém navzájom prepojených a nepretržite prevetrávaných zvislých a vodorovných medzier u stavebných prvkov v priamom kontakte so zemnou vlhkosťou. Prioritné využitie je najmä v rekonštrukčnom stavebníctve, ako dôležitý doplnok komplexných sanačných prác. Použitie je aj vo výstavbe nových objektov - možnosť náhrady klasických vodotesných a radónových izolácií. Ideálna je ako izolácia podlahy v starom dome a izolácia základov.

Princípom vzduchoizolačného systému je oddeliť zdroje vlhkosti od stavebnej konštrukcie vzduchovou dutinou. Táto má zaručiť trvalý prísun čerstvého, suchého a odvod kontaminovaného, vlhkého  vzduchu. Vzduch prúdi okolo vlhkých konštrukcií stavby, preberá difúznu vlhkosť, poprípade radón a odvádza ju do vonkajšieho ovzdušia. Prevetrávaná plocha zaisťuje nielen hydroizoláciu podlahy, ale taktiež významne prispieva k izolácii obvodového muriva a všetkých zvislých konštrukcií majúcich porušenú resp. degradovanú vodorovnú izoláciu.

Nezanedbateľnou funkciou tohto vzduchoizolačného systému je jeho vlastnosť, že dobre navrhnutý systém zabezpečuje výmenu vzduchu hlavne spodnej časti konštrukcií a tým aj odvádza vzlínajúci zdraviu a životu škodlivý plyn radón. Ten stúpa z geologických vrstiev v podzákladí. Na Slovensku je jeho výskyt hojný.
Tento spôsob odstránenia vzlínajúcej vlhkosti bol známy a užívaný už v dobách starého Ríma. Jeho používanie je spomínané v diele Polia Vitruvia – „Desať kníh o architektúre“. Stojí teda na rokmi preverenej filozofii. Jedná sa o novú tvár starej myšlienky. Je ekologický, nemá vo väčšine prípadov nároky na elektrickú energiu a nemá nároky na dozor a údržbu.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

bottom of page