top of page

SANÁCIA VLHKÝCH OBJEKTOV, ODSTRÁNENIE ZEMNEJ VLHKOSTI A TRVALÁ IZOLÁCIA MURIVA

Arrow Down

Realizujeme pre vás

Sanacia_PPUNION_5.jpg

Súkromný investor

Ukážky výberu zrealizovaných sanácii za uplynulých pár rokov. Zákazky realizujeme po celej republike.

Sanacia_PPUNION_4.jpg

Sanačné omietky

Sanačné omietkové systémy sú  v kombinácii s odstránením príčiny zavlhnutia neoddeliteľnou súčasťou sanačných opatrení.

Sanacia_PPUNION_1.jpg

Inštitucionálny investor

Pri väčších zákazkách realizujeme akcie  podľa vopred pripravených projektov.

 

Sanacia_PPUNION._3jpg.jpg

Vlhkosť

Je potrebné dôkladne objekt zdiagnostikovať a navrhnúť primerané a priliehavé opatrenia, ktoré objektu pomôžu dosiahnuť rovnovážny stav z hľadiska vlhkosti stavebnej konštrukcie.

Sanacia_PPUNION_2.jpg

Injektáže

Jedno z aplikovaných sanačných  opatrení môže byť  injektáž proti prevavom zemnej vlhkosti. Dôležité je vybrať správnú metódu.

download.jpg

Air izolácia

Izolačný systém tvarovými plastovými fóliami je sústava nových stavebných prvkov nadväzujúce na najstarší spôsob izolácie v histórii stavebníctva – odvlhčenie vzduchovou medzerou.

SERVICES
Sanacia_PPUNION_5_biela.jpg

Prieskum a návrh
sanačných opatrení

  • vykonávame prieskum a diagnostiku zavlhnutého objektu, s tým je spojené aj stanovenie vlhkostných pomerov stavu objektov (gravimetrické meranie)

  • stanovenie dôležitých chemických parametrov ovplyvňujúcich vlhkosť v konštrukciách

  • hydrogeologický prieskum ktorý vychádza z údajov vyhľadaných v geologických mapách a na základe informácii z vykopaných  sond .

  • ďalšie dôležité predmety skúmania sú zmeranie relatívnej vlhkosti vzduchu, určenie teploty rosného bodu. Zistenie skladby a štruktúry muriva.

  • na základe zhromaždených podkladov a po odbornom vyhodnotení vypracujeme návrh sanačného riešenia

  • pri zložitejších rekonštrukčne-sanačných akciách spolupracujeme s odborníkmi s rôznych odborov

     

ABOUT

Telefonický
kontakt

Obhliadka

objektu

Návrh vášho riešenia

Kalkulácia nákladov

PROJECTS

Projekty

Technológia

Mapei_logo.png
Baumit_logo.png
CONTACT

Kontakt

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom tohto kontaktného formulára, alebo telefonicky na +421 910-965 101

Kontaktujte nás

Ďakujeme za záujem!

PP UNION
Zlatá ulica 614/39
967 01 Kremnica, SK

E-mail

INFO: +421 910 965 101

bottom of page