top of page

SANÁCIA VLHKÝCH OBJEKTOV, ODSTRÁNENIE ZEMNEJ VLHKOSTI A TRVALÁ IZOLÁCIA MURIVA

Arrow Down

Realizujeme pre vás

mokrý tehlový múr

Vlhkosť

Je potrebné dôkladne objekt zdiagnostikovať a navrhnúť primerané a priliehavé opatrenia, ktoré objektu pomôžu dosiahnuť rovnovážny stav z hľadiska vlhkosti stavebnej konštrukcie.

sanácia vlhkých objektov

Injektáže

Jedno z aplikovaných sanačných  opatrení môže byť  injektáž proti prevavom zemnej vlhkosti. Dôležité je vybrať správnú metódu.

náterová izolácia

Plošné hydroizolácie

Jedno z aplikovaných sanačných  opatrení môže byť  injektáž proti prevavom zemnej vlhkosti. Dôležité je vybrať správnú metódu.

vlhká stena s pliesňou

Súkromný investor

Ukážky výberu zrealizovaných sanácii za uplynulých pár rokov. Zákazky realizujeme po celej republike.

Realizácia sanačných omietok

Sanačné omietky

Sanačné omietkové systémy sú  v kombinácii s odstránením príčiny zavlhnutia neoddeliteľnou súčasťou sanačných opatrení.

Vlhký starý dom

Inštitucionálny investor

Pri väčších zákazkách realizujeme akcie  podľa vopred pripravených projektov.

 

odvetraná podlaha

Air izolácia

Izolačný systém tvarovými plastovými fóliami je sústava nových stavebných prvkov nadväzujúce na najstarší spôsob izolácie v histórii stavebníctva – odvlhčenie vzduchovou medzerou.

vysúšanie s odvlhčovačmi

Strojové vysúšanie

Odvlhčovanie budov po povodni alebo vytopení si vyžaduje súčinnosť viacerých opatrení  na elimináciou škodlivých účinkov vody na stavebné materiály. Rýchle odstránenie vlhkosti znamená vyhnúť sa podmienkam pre rozvoj húb a plesní, a tým znížiť náklady na celé poškodenie.

SERVICES
Sanacia_PPUNION_5_biela.jpg
Bývať, alebo pracovať vo vlhkom prostredí sa nevypláca!
 

 

 • pôsobenie vlhkosti v stavebných konštrukciách útočí na samotnú  podstatu existencie objektov

 • zvyšuje teplotné a energetické straty

 • znižuje komfort užívania, zhoršuje estetický dojem z týchto priestorov

 • je zdraviu škodlivý pobyt v takýchto priestoroch

 • obmedzuje funkčnosť a využiteľnosť obytných a pracovných objektov

 • Ponúkame Vám riešenie problému - sanácia vlhkých stavieb!

 

 

Realizácie

 • prieskum a návrh sanačných opatrení

 • práce spojené so zamedzením prenikania zemnej vlhkosti do objektov, konštrukcií,

 • odstránenie následkov  pôsobenia vlhkosti na konštrukcie objektov

 

Sanácia vlhkého muriva sa spravidla vytvára kombináciou hydroizolačných metód

          

 • prevetrávanie konštrukcií riadeným prúdením vzduchu

 • injektovanie proti vzlínajúcej vlhkosti muriva  

 • sanačné omietky, plošné stierkové hydroizolácie  

 • vysušovanie stavebnými strojmi  mikrovlny a kondenzačné vysúšače

ABOUT

Telefonický
kontakt

Obhliadka

objektu

Návrh vášho riešenia

Realizácia projektu

PROJECTS

Projekty

Technológia

Mapei logo
Baumit logo
CONTACT

Kontakt

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom tohto kontaktného formulára, alebo telefonicky na +421 910-965 101

Kontaktujte nás

Ďakujeme za záujem!

PP UNION
Zlatá ulica 614/39
967 01 Kremnica, SK

E-mail

INFO: +421 910 965 101

bottom of page